- ALGEMENE INFO -

Over Kunstrijk

Onze school is gehuisvest in het moderne multifunctionele centrum (MFC) Klarendal aan het Kazerneplein. Samen met kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang Beestenboel vormen wij Kindcentrum Klarendal. We zijn een echte wijkschool. Veel van onze leerlingen wonen in Klarendal, maar ook uit omliggende wijken komen leerlingen naar ons toe. In totaal telt Kunstrijk 170 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.

>> Bekijk hier onze Schoolgids 

Ons onderwijs

Wij geven goed en gedegen onderwijs. We hebben veel aandacht voor ieder kind en werken in kleine groepen volgens gangbare onderwijsmethoden als Expliciete Directe Instructie (EDI). Kinderen krijgen bij ons les op een traditionele en duidelijke manier! Onze ervaren leerkrachten – allemaal enthousiaste mannen en vrouwen - zijn het fundament van ons goede onderwijs. RTL Nieuws riep ons onderwijs meerdere jaren uit tot het beste van Arnhem.

Bij de jongste kinderen zetten wij de werkwijze van de peuterspeelzaal voort. Die werkwijze staat voor actief leren, ervaringsgericht en kindgericht. In en rond de school is veel ruimte om te leren en te spelen, op een grote speelplaats waar kinderen fijn kunnen spelen.

We bieden ook naschoolse activiteiten als sport, creativiteit en ondersteuning bij huiswerk maken. Voor veel kinderen is onze school daardoor een tweede thuis!

>> Kunstrijk op Scholen op de kaart 

Cultuur

Kunstrijk is gevestigd in Klarendal, de creatieve wijk van Arnhem. Kunst is een bindende factor op onze school. Met hulp van creatieve werkvormen komen we tot de kunst van het leren en het leren van kunst. Dans, muziek en beeldende vorming geven ieder kind de kans zich te uiten en verschillen met anderen te ervaren en respecteren. Zo werken we samen aan persoonlijke ontwikkeling en empathie. En met creativiteit komen talenten naar boven. Onderwijs is op Kunstrijk meer dan rekenen en taal!

Op Kunstrijk maken we veel tijd vrij voor kunst, cultuur, wetenschap en techniek. In ons atelier en met een gespecialiseerde leerkracht maken de kinderen kennis met de diverse vakgebieden.

Samen Vieren vinden we belangrijk, daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Kerst en Pasen vieren we samen, net als andere feesten. Natuurlijk vinden wij het heel belangrijk open te staan voor waardevolle dingen uit andere geloofsovertuigingen en culturen. Onze school is een veelkleurige school, waarin kinderen met verschillende achtergronden samen leven en leren.   

Onderwijs doe je samen

Samen met de ouders en de omgeving werken wij aan de ontwikkeling van de kinderen. We participeren samen met partners in het traject Vreedzame School, waarin kinderen niet alleen leren om conflicten op te lossen, maar ook actief bezig zijn met burgerschap.

Contact met ouders vinden we enorm belangrijk. Wij beseffen heel goed dat niet alle ouders even goed in staat zijn om hun kind thuis te helpen met huiswerk of met andere zaken. Daarom zoeken we intensief contact met ouders en helpen we hen waar mogelijk. Onze leerkrachten gaan jaarlijks bij elk kind op huisbezoek om goed de vinger aan de pols te houden. En ouders zijn altijd welkom voor een gesprek op onze school!